Dėmesys ugniagesių saugiam darbui

Kiekvienais metais pastebimai gerėja Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos materialinė bazė dėka rajono savivaldybės skiriamų lėšų ugniagesių komandų pastatų rekonstravimui,  gaisrinių automobilių, gaisrinės įrangos, ugniagesių gelbėtojų apsauginės aprangos įsigijimui ir t.t.

Šiais metais Tarnyba 2 ugniagesių komandas aprūpino kvėpavimo organų apsaugos aparatais su suslėgto oro balionais, todėl siekiant darbuotojų saugaus ir kvalifikuoto darbo buvo organizuoti mokymai. Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos  dėstytojas Jonas Girnys, pats buvęs ilgametis Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojas, sukauptomis žiniomis pasidalino su Veprių ir Želvos ugniagesių komandų darbuotojais. Jis ugniagesius supažindino su darbo organizavimu kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis, mokė veiksmų, atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, prižiūrėti aparatus ir t.t.

Sėkmingai įvykdė mokymo užduotis ir įgijo teise dirbti su kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis 18 Tarnybos darbuotojų.

Dabartiniu metu jau 3-jų ugniagesių komandų darbuotojai yra aprūpinti šiomis individualiomis apsaugos priemonėmis, tikimės, kad ateityje ir kitų komandų budinčių pamainų darbuotojų darbas bus saugus incidentų metu.