UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS RAIDA

Ugnis – tai svarbiausiais lietuvių tradicijų simbolis. Kiekvienuose namuose buvo savo židinys, kurio ugnį ypatingai gerbė namiškiai, o Motina ją rūpestingai prižiūrėjo ir saugojo. Ugnis skleidė ne tik šviesą ir šilumą, ji simbolizavo nenutrūkstamą šeimos ir giminės gyvybę.

Įžiebęs ugnį, pirmykštis žmogus apsidžiaugė pasilengvinęs gyvenimą, bet tada dar nenutuokė, koks pavojingas šis atradimas. Įkūręs ugnį, neišmoko tinkamai su ja elgtis. Ugnis kėlė siaubą ir paniką, vertė žmones ieškoti  priemonių ir būdų jai sutramdyti.

Pamažu žmonių kalboje atsirado  gaisro samprata, didelės nelaimės, siejamos su ugnimi, išraiška. Gaisras, apibūdinamas kaip nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmonių gyvybei, turtui ar aplinkai. Dėl to ir atsirado būtinybė apsisaugoti nuo jo, o jeigu jis įvyko – būtina jį ir pažaboti, pasitelkiant, išmanančius reikalą  žmones – ugniagesius, su reikiama įranga ir gesinimo priemonėmis.

Nustatyta, kad gaisrai daugiausiai užsiliepsnoja dėl žmogaus kaltės. Tai atsitinka dėl neatsargumo, ugnies plitimo dėsnių nežinojimo, aplaidumo, nesugebėjimo numatyti pavojaus, atsakomybės stokos, visokių klaidų…

Dar gana dažnai gaisrai įsiplieskia ir Ukmergės rajone, kurių metu žūsta arba traumuojami žmonės, liepsnos sunaikina įvairios paskirties statinius, transporto priemones, įvairius įrenginius.  Per paskutiniuosius 10 metų  užregistruoti 2 426 gaisrai, iš to skaičiaus 1 296 įvyko kaimo vietovėje. Gaisrų metu  kaime netekta 32 gyventojų, o 23 patyrė įvairias  traumas.

Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, pasikeitė valstybės priešgaisrinės apsaugos sistemos struktūra. Žlugus sovietinėms žemės ūkio įmonėms, kolūkiams ir valstybiniams ūkiams, patyrė krizę ir jų  išlaikomos Jakutiškių, Veprių, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų ir Želvos ugniagesių komandos. Anksčiau jos buvo vadinamos Atraminiais punktais, Tarpūkinėmis savanorių ugniagesių komandomis ir t.t. Komandose dirbo etatiniai gaisrinių automobilių vairuotojai, o jiems padėdavo gesinti gaisrus vietiniai kaimo gyventojai iki tol, kol iš Ukmergės atvykdavo pagrindinės rajono gaisrinės pajėgos.

Sunykus sovietinėms žemės ūkio įmonėms, kaimo gyventojai privatizavo jų turtą ir steigė žemės ūkio bendroves. Ugniagesių komandų pastatai, gaisriniai automobiliai ir visa gesinimo įranga liko be šeimininkų, o darbuotojai – be atlyginimų. Iškilo grėsmė sklandžiam gaisrų gesinimo organizavimui kaimo vietovėje.

Tikslu užtikrinti kaime esančių ugniagesių komandų veiklą, Ukmergės rajono savivaldybė skyrė lėšas komandų pastatų, gaisrinės technikos išlaikymui ir darbuotojų atlyginimams. Tuo tikslu buvo įsteigtas padalinys, kuriame buvo sutelkta visa gaisrinė technika ir įranga, priimti žmonės dirbti ugniagesiais.

Nuo 1992 metų vasario 1 d. vietoj Ukmergės miesto Profesionalios priešgaisrinės dalies buvo įsteigta Ukmergės rajono priešgaisrinė tarnyba, kuriai pavaldžiomis tapo visos tada  rajone veikusios gaisrinės pajėgos.

Prie tuo metu veikiančių 6-ių ugniagesių komandų kiek vėliau buvo įsteigtos dar 3 komandos, kurios veikė Jasiūliškių socialinės globos namuose, Pašilės remonto mechaninėje gamykloje ir Kopūstėlių kaime Tikrosios ūkinės bendrovės ,,Nemuno banga“ medienos apdirbimo įmonėje. Po 2-3 metų šios komandos buvo sujungtos į vieną – Kopūstėlių komandą, kuri buvo panaikinta 2012 metais, o dar po 2-jų metų likviduota Jakutiškių ugniagesių komanda.

Ukmergės rajono savivaldybės tarnyba dabar vienija 7-nias ugniagesių  komandas esančias rajono miesteliuose ir kaimuose: Šešuolių, Siesikų, Veprių, Taujėnų, Valų, Želvos. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastate įkurdinta Senamiesčio ugniagesių komanda. Tarnyboje yra 56-ios ugniagesio gelbėtojo, 7-ių skyrininkų ir 3-jų administracijos darbuotojų pareigybės.

Deja, tenka pripažinti, kad į gaisrus išvykstame senais, sovietinės gamybos, gaisriniais automobiliais, tačiau darbuotojų nuolatinių pastangų dėka  jie nuolat yra tinkamai parengti darbui. Seniausias  Tarnybos automobilis pagamintas 1965 metais, o naujausias – 1994 metais. Kasdien ugniagesių komandose išvykimui paruošti 7-ni gaisriniai automobiliai ir 3 yra nuolat rezerve, kuriais gali būti keičiami sugedę arba jie panaudoti didelių gaisrų  gesinimui.

Priešgaisrinėje tarnyboje  yra įdiegta efektyvi ugniagesių gelbėtojų parengimo sistema, todėl ugniagesių komandų darbuotojai pasižymi geru teoriniu ir praktiniu pasirengimu. Dauguma ugniagesių turi didelę darbo patirtį. Yra žmonių, kurie Tarnyboje dirba 15, 20 ir daugiau metų. Be to, Ukmergės rajonas pasižymi gana aukštais gaisringumo rodikliais, įvyksta dar daug įvairių nelaimių, kuriose neapsieinama be priešgaisrinės tarnybos darbuotojų pagalbos. Per pastaruosius 10 metų  rajono gaisriniai padaliniai išvyko 3 289 kartus gesinti gaisrų ir atlikti pirminius gelbėjimo darbus. Dažnas išvykimų skaičius skatina darbuotojų profesinio meistriškumo tobulėjimą.

Ugniagesiai gyvena viltimi į incidentų likvidavimo vietas vykti šiuolaikiškais europietiškais gaisriniais automobiliais, aprūpintais modernia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga, viliasi šiuolaikiško ugniagesių komandų pastato Pabaisko miestelyje bei įsikelti į naujas patalpas Valų kaime.

Savotiškas šiandieninės mūsų Tarnybos pasididžiavimas yra komandų aprūpinimas vandenvežiais – automobiliais su didelės talpos vandens cisternomis. Tai ne tik palengvina ugniagesių darbą, bet  leidžia užtikrinti gerą gesinimo darbų kokybę.

Nuolatinis mūsų tarnybos tikslas yra kasdien užtikrinti gerą visų komandų parengtį, laiku ir tinkamai reaguoti į pagalbos prašančių skambučius. Mokesčių mokėtojai visada turi teisę į operatyvią ir kokybišką gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų paslaugą, mes privalome pateisinti jų lūkesčius.

Pagrindinis mūsų siekis  yra atgaivinti ir puoselėti savanorišką ugniagesių veiklą Ukmergės rajone. Mus džiugina, kad pamažu įgauna veiklos pagreitį savanoriai ugniagesiai, vykdantys visuomenės švietėjišką veiklą gaisrų prevencijos srityje. Tikimės suburti ir aktyvią savanorių ugniagesių grupę, kuri dalyvautų gaisrų gesinime, taptų gerais pagalbininkais profesionaliems ugniagesiams.

Ukmergės  rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai visiems linki saugoti save, saugoti kitus nuo gaisrų ir kitų nelaimių.

Tegul visus mus globoja ugniagesių sergėtojas – šventasis FLORIJONAS!

Tarnybos vizija:

GELBĖTI. GESINTI. SAUGOTI

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus.

Rekvizitai

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas 283106460
Adresas: Pergalės g. 6-2, Pabaisko mstl., LT-20249 Ukmergės rajonas
El. p. ukmergespt@ukmerge.lt