UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS RAIDA

Ugnis – tai svarbiausiais lietuvių tradicijų simbolis. Kiekvienuose namuose buvo savo židinys, kurio ugnį ypatingai gerbė namiškiai, o Motina ją rūpestingai prižiūrėjo ir saugojo. Ugnis skleidė ne tik šviesą ir šilumą, ji simbolizavo nenutrūkstamą šeimos ir giminės gyvybę.

Įžiebęs ugnį, pirmykštis žmogus apsidžiaugė pasilengvinęs gyvenimą, bet tada dar nenutuokė, koks pavojingas šis atradimas. Įkūręs ugnį, neišmoko tinkamai su ja elgtis. Ugnis kėlė siaubą ir paniką, vertė žmones ieškoti  priemonių ir būdų jai sutramdyti.

Pamažu žmonių kalboje atsirado  gaisro samprata, didelės nelaimės, siejamos su ugnimi, išraiška. Gaisras, apibūdinamas kaip nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmonių gyvybei, turtui ar aplinkai. Dėl to ir atsirado būtinybė apsisaugoti nuo jo, o jeigu jis įvyko – būtina jį ir pažaboti, pasitelkiant, išmanančius reikalą  žmones – ugniagesius, su reikiama įranga ir gesinimo priemonėmis.

Nustatyta, kad gaisrai daugiausiai užsiliepsnoja dėl žmogaus kaltės. Tai atsitinka dėl neatsargumo, ugnies plitimo dėsnių nežinojimo, aplaidumo, nesugebėjimo numatyti pavojaus, atsakomybės stokos, ir t.t.

Dar gana dažnai Ukmergės rajone įsiplieskia gaisrai, kurių metu žūsta arba traumuojami žmonės, liepsnos sunaikina įvairios paskirties statinius, transporto priemones, įvairius įrenginius.  Per paskutiniuosius 5-is metus  užregistruoti 854 gaisrai, iš to skaičiaus 514 įvyko kaimo vietovėje. Gaisrų metu žuvo 10 žmonių, o traumas patyrė 9 asmenys.

Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, pasikeitė valstybės priešgaisrinės apsaugos sistemos struktūra. Žlugus sovietinėms žemės ūkio įmonėms, krizę patyrė ir jų  išlaikomos Jakutiškių, Veprių, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų ir Želvos ugniagesių komandos. Anksčiau jos buvo vadinamos Atraminiais punktais, Tarpūkinėmis savanorių ugniagesių komandomis ir t.t. Komandose dirbo etatiniai gaisrinių automobilių vairuotojai, o jiems padėdavo gesinti gaisrus vietiniai kaimo gyventojai iki tol, kol iš Ukmergės atvykdavo pagrindinės rajono gaisrinės pajėgos.

Sunykus sovietinėms žemės ūkio įmonėms, kaimo gyventojai privatizavo jų turtą ir steigė žemės ūkio bendroves. Ugniagesių komandų pastatai, gaisriniai automobiliai ir visa gesinimo įranga liko be šeimininkų, o darbuotojai – be atlyginimų. Iškilo grėsmė sklandžiam gaisrų gesinimo organizavimui kaimo vietovėje.

Tikslu užtikrinti kaime esančių ugniagesių komandų veiklą, Ukmergės rajono savivaldybė skyrė lėšas komandų pastatų, gaisrinės technikos išlaikymui ir darbuotojų atlyginimams. Tuo tikslu buvo įsteigtas padalinys, kuriame buvo sutelkta visa gaisrinė technika ir įranga, priimti žmonės dirbti ugniagesiais.

Nuo 1992 metų vasario 1 d. vietoje Ukmergės miesto Profesionalios priešgaisrinės dalies buvo įsteigta Ukmergės rajono priešgaisrinė tarnyba, kuriai pavaldžiomis tapo visos tuo metu  rajone veikusios gaisrinės pajėgos.

Prie tuo metu veikiančių 6-ių ugniagesių komandų kiek vėliau buvo įsteigtos dar 3 komandos, kurios veikė Jasiūliškių socialinės globos namuose, Pašilės remonto mechaninėje gamykloje ir Kopūstėlių kaime Tikrosios ūkinės bendrovės ,,Nemuno banga“ medienos apdirbimo įmonėje. Po 2-3 metų šios komandos buvo sujungtos į vieną – Kopūstėlių komandą, kuri buvo panaikinta 2012 metais, o dar po 2-jų metų likviduota Jakutiškių ugniagesių komanda.

Ukmergės rajono savivaldybės tarnyba dabar vienija 7-nias ugniagesių  komandas esančias rajono miesteliuose ir kaimuose: Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Šešuolių, Valų, Veprių, Želvos. Tarnyboje yra 56-ios ugniagesių gelbėtojų, 7-ių skyrininkų ir 3-jų administracijos darbuotojų pareigybės.

Deja, tenka pripažinti, kad dar kai kurių ugniagesių komandų darbuotojai į incidentus vyksta senais sovietiniais gaisriniais automobiliais. Tarnyba kiekvienais metais įsigyja po 1 naudotą vakarietišką automobilį ir tikėtina, kad maždaug po 2-3 metų komandose nebeliks sovietinių automobilių. Kasdien išvykimui yra paruošti 8 gaisriniai automobiliai, o 2 – nuolat yra rezerve, kuriais gali  bet kada būti  keičiami sugedę arba jie panaudoti didelių gaisrų  gesinimui.

Priešgaisrinėje tarnyboje  yra įdiegta efektyvi ugniagesių gelbėtojų parengimo sistema, todėl ugniagesių komandų darbuotojai pasižymi geru teoriniu ir praktiniu pasirengimu. Dauguma ugniagesių turi gerą praktinio darbo patirtį. Yra žmonių, kurie Tarnyboje dirba 20, 25 ir daugiau metų. Be to, dažnas išvykimų skaičius skatina darbuotojų profesinio meistriškumo tobulėjimą.

Nuolat tinkamas dėmesys skiriamas ugniagesių gelbėtojų darbo ir poilsio sąlygoms. 2018 metais ugniagesiai įsikūrė Pabaisko miestelyje naujame ugniagesių komandos pastate, o 2021 metais – įkurtuves šventė Valų komandos darbuotojai. 2022-2023 metus visi darbuotojai aprūpinti nauja kasdienine darbine apranga, ugniagesio apsaugine apranga, šalmais, specialiomis pirštinėmis, apsaugine avalyne. o 3-jų komandų budinčių pamainų darbuotojai – kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis. Nuolat įsigyjama gaisrų gesinimui ir pirminiams gelbėjimo darbams atlikti įvairi įranga.

Nuolatinis mūsų tarnybos tikslas yra kasdien užtikrinti gerą visų komandų parengtį, laiku ir tinkamai reaguoti į pagalbos prašančių skambučius. Mokesčių mokėtojai visada turi teisę į operatyvią ir kokybišką gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų paslaugą, mes privalome pateisinti jų lūkesčius.

Pagrindinis mūsų siekis  yra atgaivinti ir puoselėti savanorišką ugniagesių veiklą Ukmergės rajone. Mus džiugina, kad pamažu įgauna veiklos pagreitį savanoriai ugniagesiai, vykdantys visuomenės švietėjišką veiklą gaisrų prevencijos srityje. Tikimės ateityje suburti ir aktyvią savanorių ugniagesių grupę, kuri dalyvautų gaisrų gesinime, taptų gerais pagalbininkais profesionaliems ugniagesiams.

 

Tegul visus mus globoja ugniagesių sergėtojas – šventasis FLORIJONAS!

Tarnybos vizija:

GELBĖTI. GESINTI. SAUGOTI

Rekvizitai

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas 283106460
Adresas: Pergalės g. 6-2, Pabaisko mstl., LT-20249 Ukmergės rajonas
Tel.  +370 686 86 230, el. p. info@ukmergespt.lt