SU PARTNERIAIS LENKAIS APTARĖ PROJEKTĄ

SU PARTNERIAIS LENKAIS APTARĖ PROJEKTĄ

Rajono Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kartu su partneriais Seinų valsčiumi (Lenkijos Respublika) įgyvendino tarptautinį projektą LT-PL-2S-160 ,,Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje-Seinuose“.  Jo  veiklą iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas (programa – Interreg V-A Lietuva–Lenkija). Pagrindinis programos tikslas buvo materialiųjų ir žmogiškųjų priešgaisrinės...

Read more