Valų ugniagesiai – jau naujose patalpose

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kartu su partneriu – rajono savivaldybe įgyvendina projektą ,,Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai pagal Vietos veiklos grupės VPS priemonę ,,Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Šio projekto tikslas – gerinti gyvenimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę Žemaitkiemio seniūnijos Valų kaime, sukuriant tinkamas sąlygas Valų ugniagesių komandos veiklai ir jos funkcijoms atlikti.

Šalia buvusio mokyklos pastato iškilo erdvus metalinių konstrukcijų statinys – garažas gaisriniam automobiliui su katiline ir įvairios paskirties pagalbinėmis patalpomis.

Dar vykstant statybos darbams rajono Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ėmėsi įgyvendinti kitą europinį projektą ,,Tapk savanoriu ugniagesiu – būk naudingas bendruomenei“. Projektu siekiama komandą aprūpinti naujais baldais ir reikalinga įranga bei bandyti atgaivinti savanoriškos ugniagesybos tradicijas.

Ugniagesiai džiaugiasi 128 kv. metrų plote esančiomis erdviomis budinčios pamainos darbuotojų patalpomis, kurios skirtos teoriniams užsiėmimams, poilsiui ir pavalgymui, gaisrinės technikos ir įrangos laikymui, priežiūrai ir t. t. Naujosios patalpos aprūpintos moderniais baldais, šiuolaikišku inventoriumi ir įranga sklandžiai komandos veiklai vystyti.

Puikiai sutvarkyta ugniagesių komandos aplinka, įrengtas erdvus kiemas, pagalvota ir apie ugniagesių gelbėtojų galimybę tobulinti praktinio pasirengimo įgūdžius, savanorių ugniagesių praktinių užsiėmimų organizavimą.

Valų komanda – jau antra rajone, kuri per paskutinius ketverius metus įsikūrė moderniai ir šiuolaikiškai įrengtuose statiniuose. Naujosios komandos plotas šiek tiek mažesnis nei Pabaiske esančios, tačiau darbo ir poilsio sąlygos nė kiek ne prastesnės. Penkerių metų laikotarpyje tokių pat pasikeitimų gali tikėtis ir Želvos bei Taujėnų komandų darbuotojai.

Šaltinis:
Gimtosios žemės straipsnis “Valų ugniagesiai – jau naujose patalpose