UKMERGĖS UGNIAGESIŲ ŠVENTINIAI RENGINIAI

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2017-tais metais pažymėjo 25-ąsias veiklos metines, šiai progai paminėti įvyko įvairūs šventiniai renginiai.

Pirmasis renginys,  tai iškilmingas fotomenininko savanorio ugniagesio Dainiaus Vyto nuotraukų parodos ,,Mūsų ugniagesiai“ atidarymas Ukmergės kraštotyros muziejaus parodų salėje. Nuotraukose užfiksuotos ugniagesių darbo akimirkos incidentų ir gaisrinių pratybų metu, kasdieninė gelbėtojų veikla.

Į iškilmingą susirinkimą susirinkę ugniagesiai gelbėtojai ir jų pasveikinti atvykę svečiai tradiciškai padėjo gėlių prie Ukmergės  miesto centre, Kęstučio aikštėje, esančio paminklo „Lituania Restituta“, stebėjo Ukmergės miesto gatvėmis pravažiuojantį gaisrinių automobilių paradą.

Vėliau Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pasimelsta už esamus ir buvusius šios priešgaisrinės tarnybos darbuotojus, savanorius ugniagesius, jų šeimas, pašventinta tarnybos vėliava. Bažnyčioje į ugniagesių savanorių gretas buvo priimti ir du nauji nariai: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Daiva Novikienė ir Jasiuliškių socialinės globos namų direktorius Vilius Petrauskas.

Iš bažnyčios visi sugužėjo į Ukmergės kraštotyros muziejų. Čia įvyko iškilmingas minėjimas. Susirinkusiems buvo pademonstruotas Ukmergės metraštininko Kęstučio Zabielos šiai progai sukurtas dokumentinis filmas ,,25 žingsniai savivaldybės ugniagesyboje“.

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius trumpai apžvelgė tarnybos istoriją, pasveikino susirinkusius jubiliejaus proga, padėkojo už indėlį gerinant tarnybos materialinę bazę, už profesionalų darbą incidentų ir pratybų metu, už nuolat plėtojamą tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Minėjimo metu  Rimvydas Lukošius padėkomis paskatino 15 dirbančių ir buvusių tarybos darbuotojų, 8 Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, 5 savanorius ugniagesius ir 12 visuomeniškų ukmergiškių už nuolatinį bendradarbiavimą,  pagalbą organizuojant įvairius renginius ir gaisrinės saugos bei savanoriškos ugniagesių veiklos propagavimą.

Tarnybos ugniagesius jubiliejinės sukakties proga sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Varžgalys, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Mindaugas Kanapickas, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Evaldas Tamašauskas, tuometinis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viršininkas Mindaugas Petrauskas, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus tarnybos majoras Dainius Vyšniauskas, taip pat Kaišiadorių, Švenčionių, Širvintų rajonų savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai ir kt. renginio svečiai.

Minint tarnybos 25-metį už nepriekaištingą darbą, profesionalumą, dalyvavimą rajono bendruomenės švietime Ukmergės rajono savivaldybės meras R. Janickas įteikė padėkas grupei darbuotojų. R. Janickas taip pat padėkojo buvusiam pirmajam Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovui Petrui Kriaučiūnui bei Vitalijui Kapustai, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui už asmeninį indėlį plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą tarp Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Lenkijos Respublikos ugniagesių.

Renginio metu Ukmergės kultūros centro ir Valų kaimo bendruomenės saviveiklininkai surengė nuotaikingą koncertą, kurių  tarpe buvo ir priešgaisrinės tarnybos darbuotojų.

Renginiui pasibaigus, šventės dalyviai dar ilgai neskubėjo į namus, šnekučiavosi ir dalinosi prisiminimais nuotraukų parodoje „Mūsų ugniagesiai“. Apžiūrinėjo kieme stovėjusį seniausią tarnybos gaisrinį automobilį Magirus Deutz, pagamintą 1965 metais, kuris, daugiau nei 20 metų,  nepriekaištingai  tarnauja Ukmergės krašto žmonėms.

Renginio pabaigą vainikavo bendra šventės dalyvių nuotrauka.