UGNIAGESIŲ KONFERENCIJA SEINUOSE

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai sėkmingai dalyvauja V-A Lietuvos – Lenkijos tarptautiniame projekte, įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo programą „Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“.
Grupė Tarnybos darbuotojų lankėsi Lenkijos Respublikoje Seinų savivaldybėje. Čia jie dalyvavo šeimininkų organizuotoje konferencijoje ,,Savanoriškos ugniagesių veiklos privalumai, būtinumas ir veiklos organizavimas“.
Ukmergiškiams konferencijos metu buvo pristatyta Lenkijos priešgaisrinės apsaugos struktūra, jos organizavimo tvarka, supažindinti su gaisringumo rodikliais, pasidalinta patirtimi prevencinio darbo srityje bei organizuojant gaisrų gesinimą ir atliekant gelbėjimo darbus.
Pagrindinis dėmesys konferencijos metu skirtas savanoriškos ugniagesių veiklos būtinumui, jos tobulinimui bei savanorių ugniagesių parengimo organizavimui. Kolegos atvykusiems pristatė savanorišką ugniagesių veiklą, supažindino su jos darbo principais, materialiniu aprūpinimu, parengimo sistema, aliarmavimo tvarka ir t.t. Konferencijos dalyviai lankėsi savanorių ugniagesių komandose. Viešnagės metu pabuvota ir Valstybinės priešgaisrinės tarnybos padalinyje, domėtasi darbuotojų darbo ir poilsio sąlygomis, materialiniu aprūpinimu, susipažinta su gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams naudojama technika ir t.t.