Tarptautinis projektas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą “Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje- Seinuose“

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba  kartu su Seinų valsčiumi įgyvendina dalinai Europos regioninės plėtros fondo (programa – Interreg V-A Lietuva-Lenkija) finansuojamą projektą Nr.LT-PL-2S-160 „Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“.

Pagrindinis projekto tikslas materialiųjų ir žmogiškųjų priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas norint sustiprinti priešgaisrinės apsaugos paslaugų teikimą Lietuvos – Lenkijos pasienyje.

Projekto tikslinės grupės – Ukmergės ir Seinų ugniagesiai bei gyventojai.

Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Bendrųjų ugniagesių gelbėtojų vairuojančių gaisrinius automobilius mokymai tema „Gaisrų gesinimas ir pirminis gelbėjimo darbų organizavimas kaimo vietovėse“ ( 2018 m. rugsėjo 10-13 d. Lietuvoje).
  2. Bendra konferencija „ Savanoriškos ugniagesių veiklos privalumai, būtinumas ir veiklos organizavimas“ (2018 m. spalio mėn., Lenkijoje).
  3. Būtinos įrangos skirtos vykdyti veiklai įsigijimas.

Projekto trukmė – 10 mėnesių. Projekto pradžia – 2018-03-01.

Bendras projekto biudžetas – 29 267,15 Eur., iš kurių ERPF lėšos – 24 877,07 Eur.