DALYVAVIMAS TARPTAUTINIAME PROJEKTE

Gegužės 22 d. Seinuose įvyko pirmasis partnerių, vykdančių INTERREG V A Lietuva – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“, susitikimas. Projekto partneris – Seinų valsčius.
Susitikime dalyvavo Priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius ir vyriausioji. finansininkė Vitutė Ona Šermukšnytė, kurio metu buvo aptarti nuveikti partnerių darbai ir patikslinti tolimesnės veiklos planai.