IŠRINKTA DARBO TARYBA

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje visą mėnesį buvo siūlomi kandidatai į Darbo tarybą. Darbuotojai pasiūlė rinkimuose dalyvauti 7-niems bendradarbiams, turintiems ugniagesių gelbėtojų tarpe gerą autoritetą bei didelę darbo patirtį gesinant gaisrus ir atliekant pirminius gelbėjimo darbus.

Tarybos rinkimų komisijos pirmininkas skyrininkas Andrius Gutauskas, paskelbė Darbo komisijos sudėtį, kurios nariais išrinkti ugniagesys gelbėtojas Saulius Gelūnas bei skyrininkai Algimantas Gelūnas ir Algimantas Žukauskas. Darbo tarybai patikėta vadovauti Želvos ugniagesių komandos skyrininkui Algimantui Gelūnui,  Tarnyboje dirbančiam daugiau nei 22 metus.

Tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius pasveikino išrinktus Darbo tarybos narius, įteikdamas jiems simbolines dovanėles, palinkėjo  prasmingo darbo ir glaudaus bendradarbiavimo su Tarnybos administracija, sprendžiant bendras problemas siekiant pasirūpinti geresnėmis ugniagesių gelbėtojų darbo ir poilsio sąlygomis bei užtikrinant tinkamą visų padalinių pasirengimą incidentų  likvidavimui.