Apžvelgta 2017 metų Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veikla

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba surengė metinį darbuotojų susirinkimą, kurio metu apžvelgti 2017 metų veiklos rezultatai bei numatytos 2018 metų darbo perspektyvos. Į pasitarimą atvyko Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, laikinai einantis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viršininko pareigas Vladas Butkus, rajono žiniasklaidos darbuotojai.

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius apžvelgė tarnybos nuveiktą darbą praėjusiais metais, pateikė gaisringumo statistiką ir pristatė 2018 metų pagrindinius veiklos uždavinius ir darbo kryptis. Kaip vieną reikšmingiausių darbų R. Lukošius įvardijo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto ,,Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 – 2020 metų perspektyvinio vystymo plano“ vykdymą. Praėjusiais metais buvo pradėtas statyti Pabaisko miestelyje ugniagesių komandos pastatas, metų pabaigoje ugniagesiai tikisi persikelti į naujas komandos patalpas. Vykdant šį planą rajono savivaldybė skyrė lėšas 3-jų ugniagesių komandų vartų pakeitimui, atskirų komandų elektros instaliacijos pakeitimui, kai kurių komandų įvairiems remonto darbams atlikti.

Direktorius pažymėjo, kad buvo atliktas gaisrinių automobilių parko ir gaisrinės įrangos optimizavimas. Įsigyta įvairaus inventoriaus gaisrų gesinimo ir pirminiams gelbėjimo darbams atlikti bei  tinkamai gaisrinių automobilių priežiūrai užtikrinti.

  1. Lukošius pasidžiaugė, kad pasisekė praėjusiais metais visus ugniagesius gelbėtojus aprūpinti nauja darbine apranga, avaline, ugniagesio pirštinėmis, pošalmiais. Šiais metais bus siekiama, atsižvelgiant į finansines galimybes, pakeisti susidėvėjusius ugniagesių apsauginius rūbus, įsigyti Tarnyboje pirmuosius suslėgto oro aparatus darbuotojų kvėpavimo organų apsaugai ir t.t.. Labai aktuali yra gaisrinių automobilių parko atnaujinimo problema.

Tarnybos vadovas akcentavo, kad praėjusiais metais ypatingai daug dėmesio buvo skirta darbuotojų teoriniam pasirengimui ir praktinių įgūdžių tobulinimui bei gaisrinės technikos ir įrangos nuolatinei priežiūrai.

Priešgaisrinė tarnyba pirmą kartą dalyvaus Lietuvos – Lenkijos projekte. Vykdant šį projektą kartu su Seinių ugniagesiais tobulins bendrąsias kompetencijas, tikisi įsigyti ir kai kokio gaisrinio inventoriaus.

Direktorius pažymėjo, kad pagrindiniai Tarnybos uždaviniai šiais metais yra aktyvus darbuotojų dalyvavimas visuomenės švietime, aiškinti kaimo gyventojams dūmų jutiklių įsigijimo būtinumą, jų naudą saugaus gyvenimo užtikrinimui, propaguoti savanorišką ugniagesių veiklą bei nuolat teikti skubią ir kokybišką pagalbą ištiktiems nelaimės.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus tarnybos majoras Dainius Vyšniauskas pažymėjo abiejų tarnybų veiksmų gerą suderinamumą incidentų metu, vyraujančius gerus tarpžinybinius santykius. D. Vyšniauskas užtikrino, kad ir ateityje tarnybos pareigūnai nuolat talkins mokant savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojus ugniagesybos subtilybių.

Laikinai einantis Ukmergės rajono policijos komisariato viršininko pareigas Vladas Butkus teigiamai įvertino ugniagesių darbą incidentų, bendrų pratybų metu. Išsakė kai kurias mintis dėl policijos pareigūnų ir savanorių ugniagesių, dalyvaujančių prevencinėje veikloje, bendradarbiavimo.

Savivaldybės meras Rolandas Janickas pasidžiaugė pastebimai gerėjančia Tarnybos veikla, akcentavo visuomenės švietimo gaisrinės saugos srityje svarbą, savanorių ugniagesių veiklos plėtrą ir t.t. Meras pažadėjo rajono savivaldybės finansinę paramą, gerinant ugniagesių komandų materialinę bazę.

Fotomenininkas Dainius Vytas susirinkimo dalyvius įprasmino su nauja darbine apranga kolektyvo nuotraukoje.