Gegužės 22 d. Seinuose įvyko pirmasis partnerių, vykdančių INTERREG V A Lietuva – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“, susitikimas. Projekto partneris – Seinų valsčius.
Susitikime dalyvavo Priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius ir vyriausioji. finansininkė Vitutė Ona Šermukšnytė, kurio metu buvo aptarti nuveikti partnerių darbai ir patikslinti tolimesnės veiklos planai.

 

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba  kartu su Seinų valsčiumi įgyvendina dalinai Europos regioninės plėtros fondo (programa – Interreg V-A Lietuva-Lenkija) finansuojamą projektą Nr.LT-PL-2S-160 „Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“.

Pagrindinis projekto tikslas materialiųjų ir žmogiškųjų priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas norint sustiprinti priešgaisrinės apsaugos paslaugų teikimą Lietuvos – Lenkijos pasienyje.

Projekto tikslinės grupės – Ukmergės ir Seinų ugniagesiai bei gyventojai.

Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Bendrųjų ugniagesių gelbėtojų vairuojančių gaisrinius automobilius mokymai tema „Gaisrų gesinimas ir pirminis gelbėjimo darbų organizavimas kaimo vietovėse“ ( 2018 m. rugsėjo 10-13 d. Lietuvoje).
  2. Bendra konferencija „ Savanoriškos ugniagesių veiklos privalumai, būtinumas ir veiklos organizavimas“ (2018 m. spalio mėn., Lenkijoje).
  3. Būtinos įrangos skirtos vykdyti veiklai įsigijimas.

Projekto trukmė – 10 mėnesių. Projekto pradžia – 2018-03-01.

Bendras projekto biudžetas – 29 267,15 Eur., iš kurių ERPF lėšos – 24 877,07 Eur.

 

Ukmergės rajono Veprių vaikų vasaros stovykloje ,,Šventosios vingis“ 4-ias dienas vyko tarptautiniai ugniagesių mokymai ,,Gaisrų gesinimas ir pirminis gelbėjimo darbų organizavimas kaimo vietovėse“, kuriuose dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai ir svečiai iš Lenkijos – Seinų valsčiaus. Ugniagesiai gelbėtojai gerino teorines žinias, tobulino gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų atlikimo įgūdžius, pasikeitė darbo patirtimi.

Abi tarnybos dalyvauja Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos tarptautiniame projekte, įgyvendinat tarptautinio bendradarbiavimo programą ,,Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje – Seinuose“.

Kaimo ugniagesių komandų darbuotojai ruošiasi išvykai į Seinus, dalyvauti konferencijoje ,,Savanoriškos ugniagesių veiklos privalumai, būtinumas ir veiklos organizavimas“.

 

Rajono Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kartu su partneriais Seinų valsčiumi (Lenkijos Respublika) įgyvendino tarptautinį projektą LT-PL-2S-160 ,,Priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas Ukmergėje-Seinuose“.  Jo  veiklą iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas (programa – Interreg V-A Lietuva–Lenkija). Pagrindinis programos tikslas buvo materialiųjų ir žmogiškųjų priešgaisrinės apsaugos resursų gerinimas norint pagerinti priešgaisrinės apsaugos paslaugų teikimą Ukmergės rajone ir Seinuose.

Projekto lėšomis buvo ugniagesiams gelbėtojams buvo nupirkti 45 komplektai darbo drabužių. Ukmergėje ir Seinuose vyko darbuotojų mokymai, susipažinta apie priešgaisrinių tarnybų veiklą Ukmergės rajone ir Seinų valsčiuje.

Šio projekto įgyvendinimą organizavo mūsų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Tarnybos darbuotojų grupė, vadovaujama direktoriaus Rimvydo Lukošiaus, buvo išvykusi į Seinus aptarti įgyvendinto projekto, padėkoti už nuoširdų bendradarbiavimą. Partnerius aplankė Tarnybos vyresnioji finansininkė Vitutė Šermukšnytė, skyrininkas Tadas Zakarauskas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio skyriaus vyresnysis specialistas Linas Rugienius.

Ukmergiškių delegaciją priėmė Seinų viršaitis Darjušas Lostovskis. Tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius pasidalino mintimis apie projekto įgyvendinimo eigą, pasidžiaugė sklandžiu tarpžinybiniu ir išreiškė viltį, kad ryšiai nenutrūks ir ateityje. R. Lukošius viršaičiui įteikė mero Rolando Janicko pasirašytą padėką ir dovanėlę. Tarnybos direktoriaus padėkos buvo skirtos Seinų valsčiaus darbuotojai Evelinai Zdancevič, kuri rūpinosi projekto įgyvendinimo organizaciniais klausimais ir valsčiaus finansininkei Elžbietai Palanis.

,,Gimt. žemės“ informacija