Moksleivių piešinių konkursas

Pabaisko pagrindinio ugdymo skyriuje įvyko moksleivių piešinių konkursas civilinės ir priešgaisrinės saugos tema. Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius geriausių darbelių autoriams įteikė padėkas ir atminimo dovanėles. Konkurso laureatų piešiniai pateikti rajoninio konkurso komisijos vertinimui.

Už pagalbą organizuojant konkursą, glaudų tarpžinybinį bendradarbiavimą, gaisrinės saugos nuostatų sklaidą skyriaus moksleivių tarpe padėkos įteiktos ir dailės mokytojai Kristinai Vašatkevičienei, pradinių klasių mokytojai Rimutei Stringienei, žmonių saugos mokytojui – Jaunųjų ugniagesių būrelio vadovui mokytojui Rimantui Gutauskui ir skyriaus vedėjai Janinai Jastčembskienei.