VALŲ UGNIAGESIAI GYVENA ĮKURTUVIŲ NUOTAIKOMIS

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kartu su partneriu Ukmergės rajono savivaldybe ir Ukmergės vietos veiklos grupe ėmėsi įgyvendinti projektą ,,Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai“ Projektas buvo finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos  Respublikos biudžeto bei vietos projekto partnerio Ukmergės rajono savivaldybės. Šio projekto tikslas yra gerinti gyvenimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę Valų kaime, sukuriant tinkamas sąlygas Valų ugniagesių komandos veiklai, jos funkcijom atlikti.

Dalis buvusios mokyklos patalpų pritaikyta ugniagesių veiklai, o šalia iškilo lengvų metalinių konstrukcijų statinys – gaisrinio automobilio garažas su katiline ir įvairios paskirties pagalbinėmis patalpomis.

Dar vykdant statybos darbus, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba pradėjo įgyvendinti kitą europinį projektą ,,Tapk savanoriu ugniagesiu – būk naudingas bendruomenei“, norėdama komandą aprūpinti naujais baldais ir reikalinga įranga bei atgaivinti savanoriškos ugniagesių veiklos tradicijas. Projekto  partneriais tapo Ukmergės rajono savivaldybė, Valų kaimo bendruomenė ir Ukmergės rajono savanorių ugniagesių draugija.

Dėka to, šiandien galima džiaugtis įsigytu nauju inventoriumi ir įranga. Komandoje yra visa tai kas būtina geroms darbuotojų sąlygoms užtikrinti, deramai organizuoti komandos budinčių pamainų darbą, vystyti savanorišką ugniagesių veiklą.

Šiuo metu ugniagesiai kupini džiugios nuotaikos  palieka senąjį komandos pastatą…