Dėmesys priešgaisrinės tarnybos materialinei būklei

Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos materialinės būklės įvertinimui ir šios Tarnybos 2021-2025 metų perspektyviniam vystymo planui parengti.

Šią savaitę ši darbo grupė, vadovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno, aplankė Tarnybai priklausančias Želvos, Taujėnų ir Siesikų ugniagesių komandas, apžiūrėjo jų turimas patalpas, gaisrinę techniką, gesinimo ir gelbėjimo priemones, susipažino su budinčių pamainų veikla.

Pasak Tarnybai vadovaujančio Rimvydo Lukošiaus, visų ugniagesių komandų pastatai yra statyti dar sovietmečio laikotarpiu ir tik vienintelis – Pabaiske esantis yra naujas.

Darbo grupė konstatavo, kad darbuotojams nėra tinkamai įrengtų patalpų darbui ir poilsiui, gaisrinės įrangos priežiūrai, pasigęsta sanitarinių mazgų ir t.t. Daugumos komandų pastatų bloga stogų, sienų būklė, todėl yra tikslinga renovuoti pastatus, įrengiant papildomas buitinės paskirties patalpas.

„Siesikų komanda glaudžiasi ankštose, ugniagesių gelbėtojų veiklai nepritaikytose patalpose, kurios yra UAB ,,Juostmedis“ priklausančiame pastate. Ateityje būtų tikslinga spręsti Siesikų miestelyje naujo ugniagesių komandos pastato statybos klausimą“,- sakė R. Lukošius.

Darbo grupė, įvertinusi Tarnybos padalinių materialinę būklę, nusprendė parengti Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021-2025 metų perspektyvinio vystymo plano projektą, kurį pateiks vertinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybai.

Ukmergės rajono savivaldybės informacija